Vores specialpædagogiske vikarbureau tilbyder kvalificeret og omhyggeligt udvalgt vikardækning

Socialfaglige indsatser med kort varsel

Pædagogisk vikarbureau

Specialpædagogisk Mandskab ApS

Vi er specialiseret i arbejdet med borgere, der grundet uhensigtsmæssig eller personfarlig adfærd ikke får leveret den nødvendige hjælp og støtte. Det sørger vi for. Vores mål er at øge faglighed, tillid og omsorg inden for tryghedsskabende pædagogisk arbejde. Faglighed og relationsdannelse er væsentlige faktorer til trivsel. Kun derved øges evnen til at lære nyt, indgå i sociale fællesskaber og andet der øger selvtillid og selvværd.

Projektorienteret

Vores indsatser kan være projektorienteret og midlertidig, indtil bedre tilbud eller fast personale er på plads. Vi kan afklare, beskrive, overtage eller klæde personale på i forhold til borgere med indad- eller udadreagerende adfærd.

Skræddersyet jeres behov

Vi lægger stor vægt på faglighed først. Sammen med vores partnere udarbejder vi en grundig indsatsplan, og sætter et fagligt team sammen der matcher de nødvendige kompetencer og erfaringer for at udføre opgaven bedst muligt.

Kandidatsøgning

Hos os er kandidatsøgning mere end blot at udfylde en stilling. Vi går i dybden med vores medarbejdere og deres kompetencer, så vi kan matche den helt rigtige kandidat, til den enkelte indsats. Således er du bedst muligt forberedt til fremtidig rekruttering.

 • Reference om erfaringer fra specialpædagogisk indsats hos Region Midtjylland
 • Udtalelse fra Handicap og psykiatri i Favrskov Kommune om specialpædagogisk støtte
 • Erfaringer fra pædagogisk vikardækning hos Boformen Søparken - Rebild Kommune
 • Erfaringer fra specialpædagogisk vikardækning hos Silkeborg Kommune
 • Reference om specialpædagogisk indsats hos Region Nordjylland
 • Udtalelse om specialpædagogisk støtte hos Mariagerfjord Kommune
 • Reference om erfaringer fra specialpædagogisk indsats hos Region Midtjylland
 • Udtalelse fra Handicap og psykiatri i Favrskov Kommune om specialpædagogisk støtte
 • Erfaringer fra pædagogisk vikardækning hos Boformen Søparken - Rebild Kommune
 • Erfaringer fra specialpædagogisk vikardækning hos Silkeborg Kommune
 • Reference om specialpædagogisk indsats hos Region Nordjylland
 • Udtalelse om specialpædagogisk støtte hos Mariagerfjord Kommune
 • Reference om erfaringer fra specialpædagogisk indsats hos Region Midtjylland
 • Udtalelse fra Handicap og psykiatri i Favrskov Kommune om specialpædagogisk støtte
 • Erfaringer fra pædagogisk vikardækning hos Boformen Søparken - Rebild Kommune
 • Erfaringer fra specialpædagogisk vikardækning hos Silkeborg Kommune
 • Reference om specialpædagogisk indsats hos Region Nordjylland
 • Udtalelse om specialpædagogisk støtte hos Mariagerfjord Kommune

Socialfaglige indsatser til borgere med særlige udfordringer

Levering af pædagogisk støtte med kort varsel ved akutte behov
 • Tryghedsskabende indsatser

  - Vi skaber tryghed blandt borgere og personale gennem vores socialfaglige indsatser.

 • Indsatser ved personalemangel

  - Vi kan midlertidigt eller permanent supplere eller erstatte eksisterende indsatser under personalemangel.

 • Faglighed og behov

  - Vi arbejder på at forbedre fagligheden hos nuværende og kommende personale for at kunne imødekomme borgerens behov og forebygge magtanvendelse.

 • Faglig sparring og rådgiving

  - Vi tilbyder kvalificeret faglig sparring og rådgiving til personale og ledelse for at optimere eksisterende eller nyopstartede indsatser.

Læs mere om vores indsatser

Kompetencer og erfaring

Vores fælles baggrund indenfor tryghedsskabende pædagogik, understøttet af mange års erfaring, gør os til det ideelle valg indenfor specialpædagogisk vikarservice.

Blandt vores kompetencer finder du blandt andet

 • Pædagoger/pædagogisk ass.

 • SOSU-hjælpere/assistenter

 • Fysioterapeuter

 • Ergoterapeuter

 • Psykoterapeuter

 • Politiuddannede

 • Ufaglærte med erfaring

Vores vikardækning sikrer kontinuitet og kvalitet i den pædagogiske støtte
Bliv socialpædagogisk vikar hos Specialpædagogisk Mandskab ApS

Er du drevet af et ønske om at gøre en forskel?

Hos Specialpædagogisk Mandskab ApS er vi altid på udkig efter dedikerede socialfaglige medarbejdere, der kan tilslutte sig vores team.

Bliv vikar
Referencer

Det siger de om samarbejdet

Vi har haft fornøjelsen af at samarbejde med mange forskellige kommuner, regioner og boformer i løbet af vores tid i branchen. Her kan du læse, hvad vores samarbejdspartnere siger om deres erfaringer med at arbejde sammen med os i leveringen af Social- og specialpædagogiske indsatser.

Udtalelse

Hvis Morten og Nicolai har fået en opgave, kan man være sikker på den løses med høj kvalitet og til tiden”. ”Nicolai og Morten er meget vellidte, de er stabile, ansvarsbevidste og fleksible og de har begge modet til at sige deres mening på en positiv og konstruktiv måde”. ”Morten og Nicolai er meget dygtige pædagoger, som jeg medgiver de bedste anbefalinger. De er toppen af poppen!
Trine Birkkjær
Afd. leder Voksen Handicap
Favrskov Kommune

Tryghedsskabende opgave

Boformen Søparken i Rebild Kommune har igennem de sidste knap 2 år samarbejdet med Specialpædagogisk Mandskab. I begyndelsen var samarbejdet målrettet hjælp i kortere perioder, men i stort set hele 2022 har vi haft et tæt samarbejde 24/7 omkring en borger. Samarbejdet tager egentlig sit udgangspunkt i, at de skal agere sikkerhedsmedarbejdere for Søparkens medarbejdere, men de bliver hurtigt de primære medarbejdere i samarbejdet med den pågældende borger.Specialpædagogisk Mandskab tilgår opgaven professionelt, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved deres initiativ til at indbyde til kontinuerlige opfølgninger i forhold til, hvordan deres medarbejdere matcher opgaven, og hvad der med fordel kan justeres på. Har der været det mindste, har de taget det alvorligt og handlet på det. Det kan være ændringer i selve den konkrete opgaves udførelse, herunder krav til dokumentation og de behov, der unægtelig opstår i kølvandet af en afklaringsproces i forhold til et nyt matchingsforløb. Kommunikationen mellem Specialpædagogisk Mandskab og Søparken såvel som internt mellem medarbejderne i Specialpædagogisk Mandskab, har vi oplevet som smidig og punktlig.Specialpædagogisk Mandskab har leveret ydelser, der er fleksible og kvalitetsmæssigt fagligt velfunderet, og jeg kan kun medgive dem mine absolut bedste anbefalinger.
Vivi Olesen
Leder
Boformen Søparken, Center Familie og Handicap

Tryghedsskabende opgave

Den selvejende Institution Hvem Kan, har samarbejdet med Specialpædagogisk Mandskab om en kompleks indsats med døgndækning. Specialpædagogisk Mandskab har været fagligt kompetent, og været interesserede i at højne den faglige indsats til gavn for borgeren. Specialpædagogisk Mandskab er nærværende og ordentlige i løsning af opgaver. Jeg samarbejder gerne med SPPM en anden gang.
Bente Djørup
daglig leder
Den selvejende Institution Hvem-Kan

Pædagogisk indsats ift. indadreagerende adfærd

Vi oplevede på Høskoven, at have akut brug for et specialpædagogisk mandskab til en helt særlig opgave med start samme dag og med døgndækning. Vi henvendte os om formiddagen og til eftermiddagsvagten kl 15.00 var SPPM klar. Meget hurtigt stillede de med mandskab – først akut beredskab og da vi blev mere præcise på opgaven med et fast team indenfor aftalte faggrube og kompetencer. Efter akutperioden leverede de i udgangspunkt det efterspurgte faste personale der gav kendskab til borger og opgave. Vi oplevede et kompetent team og kompetent ledelse, der var åben for feedback og det gode samarbejde om en specialiseret opgave som vi alle skulle bidrage til at lykkedes bedst muligt. Der Det samarbejde var kendetegnet at hurtig og god kommunikation, tæt sparring og justering med relevante aktører og en yderst fleksibel levering gennem indsatsens uforudsigelige udvikling. På trods af korte frister og justeringer i nuet var SPPM fleksibel og meget imødekommende for at finde den gode løsning. Jeg vil bestemt anbefale et samarbejde med SPPM om en special- og socialpædagogisk opgave hvor man ikke selv i en akutfase har relevant mandskab.
T. S
Afdelingsleder
Region Midt

Vikardækning på flere afdelinger

Vi har samarbejdet med SPPM siden oktober 2021 og har været yderst tilfredse med samarbejdet. SPPM kom på besøg, hvor vi talte om vores behov og ønsker. Herefter sendte de et kvalificeret match til opgaven. Da vi fik behov for hjælp i anden afdeling, fandt de igen et godt match! Deres mandskab er fagligt kompetente og meget fleksible. Vi samarbejder gerne med SPPM igen.
Uffe Lilholm
Skoleleder
Dybkær Specialskole

Tryghedsskabende opgave

På Bostedet Hadsund har Specialpædagogisk Mandskab haft en specialopgave i forbindelse med indflytning af ny beboer. Specialpædagogisk Mandskab har arbejdet målrettet og fagligt med beboeren og er kommet godt i mål med de pædagogiske opgaver. Der har for beboeren været forudsigelighed og genkendelighed, da der har været få vikarer tilknyttet. Den stabilitet omkring beboeren har også haft god effekt på personalegruppen, det har givet ro og mulighed for at få færdiggjort andre praktiske opgaver omkring beboeren. Tak for samarbejdet.
Tina Gjettermann Hviid
Afdelingsleder
Bostedet Hadsund, Region Nordjylland

Vikardækning på flere afdelinger

SPPM leverer høj grad af faglig kvalitet og de er oprigtig interesseret og engageret i at udvikle på deres ydelser – indgår fx i dialog hvor ejerne evaluerer sammen med medarbejderne i afdelingen. Derud over oplever vi høj grad af fleksibilitet, og at de forsøger at tilpasse sig vores ønsker – fx at levere stabilitet ved at sende de samme medarbejdere. Vores medarbejdere oplever en tydelig forskel ift. de gængse vikarbureauer vi samarbejder med – SPPM har tydeligvis nogle krav til uddannelse/erfaring/modenhed/robusthed til deres medarbejdere.
Karina Rousing
Afdelingsleder
Svalevej (SOH), Region Midtjylland

Tryghedsskabende opgave / sommerhusprojekt

Jeg fik anbefalet Specialpædagogisk Mandskab af en lederkollega, som kender dem fra tidligere. Under intromødet var jeg særlig glad for deres fokus på borgeren og dennes forudsætninger og behov. Morten og Nicolai gav også god faglig sparring ift at forebygge konflikter under forløbet. Både de ansatte og borgeren var rigtig glad for det mandskab som stod for opgaven. De var mere pædagoger end sikkerhedsvagter og indgik på lige fod med mit eget personale. Det var med til at give både borger og personale tryghed og ro. Under forløbet havde vi løbende sparring ligesom vi afsluttede med en evaluering. Det gav mulighed for justeringer og fælles fodslag omkring opgaven. Alt i alt kan jeg varmt anbefale Specialpædagogisk Mandskab. De er fagligt stærke, byder ind med deres erfaringer, og de har deres fokus på borgerens ve og vel og mit personales tryghed. Stor ros herfra!
Lene Koba
Afdelingsleder
Favrskov Kommune. Handicap og psykiatri

Tryghedsskabende opgave

Specialpædagogisk Mandskab (SPPM) har været tilknyttet en bestemt borger med tryghedsskabende døgndækning siden februar 2022. Medarbejderne fra SPPM har skabt tryghed for såvel borger som for de ansatte på Boformen Søparken. Ligeledes har SPPM hjulpet til med dokumentationsarbejdet samt praktiske gøremål. SPPM har stillet med en gennemgående og kvalificeret medarbejdergruppe gennem hele perioden. De har leveret en professionel indsats, og der har været et positivt samarbejde alle parter imellem. Jeg vil helt sikkert kontakte Specialpædagogisk Mandskab igen en anden gang.
Vivi Olesen
leder af Boformen Søparken
Rebild Kommune

Tryghedsskabende opgave

Specialpædagogisk Mandskab har med stor tilfredshed løst en kompleks opgave på Bostedet Hadsund. Medarbejdere såvel som borgere har oplevet ordentlighed og tryghed. Som ledelse har vi oplevet professionalisme og ansvar fra SPPM, som har formået at dække ind med tryghedsskabende nattevagter alle ugens dage i de seneste 5 måneder. Vi vil til enhver tid ringe til Nicolai og Morten igen.
Julie Townley Porsborg
Afdelingsleder
Bostedet Hadsund, Region Nordjylland

Feriedækning

Kære Specialpædagogisk Mandskab, mange tak for jeres hjælp hen over sommeren! Vi har været glade for jeres indsats. Både før, under og efter forløbet! Vi er blevet mødt med høj faglighed og ansvarlighed for at få løst opgaven godt. Vi arbejder gerne sammen med jer igen en anden gang! God vind fremadrettet!
Gitte Marckmann
Institutionsleder
Botilbud Skivevej

Bostøtteopgave

SPPM stod hurtigt og fleksibelt klar til at løse en akut opgave. SPPM’s indsats var utrolig professionel samt helhjertet, og strakte sig endda udover den bestilte opgave, til stor gavn for den pågældende borger. Ligeledes var dokumentationsarbejdet gennem indsatsen meget udførligt og kommunikationen mellem SPPM og myndighed rigtig god.
Marianne Bjerre Jensen
Socialrådgiver
Rebild Kommune

Tryghedsskabende opgave / sommerhusprojekt

Mange tak for hjælpen. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer, og vi har været fuldstændig trygge ved den måde, I har varetaget opgaven på. Det er ret godt gået, at I kan stille med kvalificeret mandskab med så kort varsel😊 Vi har oplevet en god og tæt dialog med jer om opgaven, og det har været dejligt, at I selv har sagt til, når der har været noget, der skulle afklares… ”I forhold til de medarbejdere, der har været tilknyttet i perioden, har jeg kun godt at sige om!
Vivi Olesen
Leder af Boformen Søparken
Rebild Kommune

Dækning af vagter v. langtidssygemelding

På Bostedet Hadsund har vi haft fornøjelsen af et samarbejde med Morten og Nicolai fra Specialpædagogisk Mandskab. De har levet fuldt op til deres værdier omkring faglighed og ansvarlighed. Både borgere og personale har været glade og trygge for deres indsats. De bedste anbefalinger herfra!
Britta Glargard
Afd. leder Bosted Hadsund
Region Nordjylland

Udtalelse

Hvis Morten og Nicolai har fået en opgave, kan man være sikker på den løses med høj kvalitet og til tiden”. ”Nicolai og Morten er meget vellidte, de er stabile, ansvarsbevidste og fleksible og de har begge modet til at sige deres mening på en positiv og konstruktiv måde”. ”Morten og Nicolai er meget dygtige pædagoger, som jeg medgiver de bedste anbefalinger. De er toppen af poppen!
Trine Birkkjær
Afd. leder Voksen Handicap
Favrskov Kommune

Tryghedsskabende opgave

Boformen Søparken i Rebild Kommune har igennem de sidste knap 2 år samarbejdet med Specialpædagogisk Mandskab. I begyndelsen var samarbejdet målrettet hjælp i kortere perioder, men i stort set hele 2022 har vi haft et tæt samarbejde 24/7 omkring en borger. Samarbejdet tager egentlig sit udgangspunkt i, at de skal agere sikkerhedsmedarbejdere for Søparkens medarbejdere, men de bliver hurtigt de primære medarbejdere i samarbejdet med den pågældende borger.Specialpædagogisk Mandskab tilgår opgaven professionelt, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved deres initiativ til at indbyde til kontinuerlige opfølgninger i forhold til, hvordan deres medarbejdere matcher opgaven, og hvad der med fordel kan justeres på. Har der været det mindste, har de taget det alvorligt og handlet på det. Det kan være ændringer i selve den konkrete opgaves udførelse, herunder krav til dokumentation og de behov, der unægtelig opstår i kølvandet af en afklaringsproces i forhold til et nyt matchingsforløb. Kommunikationen mellem Specialpædagogisk Mandskab og Søparken såvel som internt mellem medarbejderne i Specialpædagogisk Mandskab, har vi oplevet som smidig og punktlig.Specialpædagogisk Mandskab har leveret ydelser, der er fleksible og kvalitetsmæssigt fagligt velfunderet, og jeg kan kun medgive dem mine absolut bedste anbefalinger.
Vivi Olesen
Leder
Boformen Søparken, Center Familie og Handicap